Goalgetter

Home

 
GG-LOGO.png
 
 

Vi tror det er utfordringer og mestring som gir liv og kraft til mennesker og virksomheter.

Det er stillstand og mangel på utvikling som tapper mennesker for krefter. Ta ikke for gitt at mennesker har motstand mot endringer.  Ta heller som utgangspunkt at mennesker kan ha motstand mot å bli forandret av andre. La den enkelte spille en aktiv rolle i utviklingsarbeidet. Da blir de aller, aller fleste mer enn gjerne med.

 

Goalgetter lederprogram

Goalgetter lederprogram gjennomføres både bedriftsinternt og  som åpent program. Programmet ble etablert i 2006.

Det er trenerrollen, den delen av lederutøvelsen som handler om å utvikle seg selv, trene og følge opp medarbeidere og team, som er kjernen i prosessen. Det åpne programmet har oppstart i august ( høst) og desember( vår) hvert år.

Programmet  består av 5 to-dagers samlinger over 6 måneder. En av samlingene er lagt til Firenze. 

På samlingene blir du presentert for ny erfarings- og forskningsbasert kunnskap, får anledning til å reflektere, diskutere og dele. Treningsperioden er tiden mellom samlingene. Det er i jobbhverdagen du best trener inn de nye ferdighetene og skaper ny praksis. 

Vil du bli en mer inspirerende leder? 

Programmet vil gi deg den plattformen du trenger for å kunne ta nye steg og trene deg nærmere den lederen du ønsker å være. Du vil bli overrasket over hvor bevisstgjørende og utviklende det er, - og hvor forskjellig  trening er fra tradisjonelle kurs og foredrag.